Preskočiť na obsah

Srdcom

Take Heart

Rež.: Jascha Polenz

Nemecko/Germany, 2022, 13ˈ

Theresa nám hovorí o jednom zo svojich veľkých posunov vpred: „Dlho som si myslela, že nemôžem robiť žiadne športy okrem jogy, až kým som neobjavila lezenie. Cez lezenie som zistila, že môžem dosiahnuť ciele, ktoré sa mi predtým zdali nedosiahnuteľné.“

Theresa tells us about one of her great leaps: „I thought for a long time I couldn’t do any sports except yoga until I discovered climbing for myself. Through climbing, I have discovered that I am capable of achieving goals that previously seemed unattainable.“

Blok 12

12:00, 14. 10. 2023 – sobota

12:00 a.m., October 14, 2023 – Saturday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad