Preskočiť na obsah

Weisswurst Express

Weisswurst Express

Rež.: Berhard Braun

Nemecko/Germany, 2023, 15ˈ

Od rozprávkových ľadovcových jaskýň cez japonský prašan a späť ku koreňom v Kaunertale. Zimná sezóna 2022/23 nebola taká zlá, keď ste vedeli, kde hľadať. Rôzne podoby freeridového lyžovania sa miešali s honbou za bavorskou bielou klobásou a ďalšími humornými prvkami.

From dreamy glacier caves through Japanese powder and back to my origins at Kaunertal. Winter season 2022-23 wasn’t so bad if you knew where to look. Different facets of free skiing mixed up with a hunt for Bavarian white sausage and other humorous elements.

Blok 15

21:00, 15. 10. 2023 – sobota

9:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

21:15, 14. 10. 2023 – sobota

9:15 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Tatran Poprad /

Tatran Cinema Poprad

19:00, 14. 10. 2023 – sobota

7:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Mier Spišská Nová Ves /

Mier Cinema Spišská Nová Ves