Preskočiť na obsah

Zvuk ľadu

The Sounds of the Ice

Rež.: Thibault Cattelain

Francúzsko/France, 2023, 48ˈ

Začiatkom 70. rokov sa skupinka profesionálnych alpinistov začala špecializovať na úplne novú lezeckú disciplínu: lezenie v ľade. To nás núti premýšľať o našej úlohe vo svete a o našom vzťahu k životnému prostrediu. Použitie cepínov je skutočným znázornením vplyvu človeka na prírodu: násilný, dominantný, invazívny…

In the early 1970s, a small group of professional alpinists began to specialize in a brand new climbing discipline: ice climbing. Climbing the ice makes us wonder about our role in the world and our relation to the environment. Using ice axes is actual representation of the human impact on nature: violent, dominant, invasive…

Blok 10

21:00, 13. 10. 2023 – piatok

9:00 p.m., October 13, 2023 – Friday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

21:15, 13. 10. 2023 – piatok

9:15 p.m., October 13, 2023 – Friday

Kino Tatran Poprad /

Tatran Cinema Poprad

19:00, 13. 10. 2023 – piatok

7:00 p.m., October 13, 2023 – Friday

Kino Mier Spišská Nová Ves /

Mier Cinema Spišská Nová Ves