Horský vodca

Horský vodca

MOUNTAIN  GUIDE

 

Rež.: Pavol Barabáš

Slovensko / Slovakia, 2022, 69ˈ

150 rokov uplynulo od počiatočných myšlienok organizovaného vodcovstva vo Vysokých Tatrách. Dávna tradícia ostala vo svojej podstate nezmenená. Aj dnes horskí vodcovia pomáhajú splniť sny a túžby iným, pre ktorých by boli najvyššie končiare nedostupné. Za týmto remeslom sa však neskrýva len sloboda, romantika a dobrodružstvo…


It has been 150 years since the initial ideas of organised mountain guiding in the High Tatras appeared. The ancient tradition has remained unchanged in its essence. Even today, mountain guides help fulfil the dreams and aspirations of others for whom the highest peaks would otherwise be inaccessible. But there is more to this craft than freedom, romance, and adventure…