Ines Papert & Luka Lindič

Ines Papert & Luka Lindič

Horolezectvo na hranici snov

Horolezci sú zvláštny druh. Motivujú ich výzvy v ťažkých podmienkach. Majú veľké odhodlanie. Idú si tvrdo za svojimi cieľmi. Snívajú o veľkých veciach.

Čo sa stane, keď sa dvaja ľudia druhu horolezec stretnú a stane sa z nich viac než lanové družstvo? Snívajú o ešte väčších veciach. Skúšajú hranice. Vidia nové výzvy.

Svetoznámi horolezci Ines Papertová a Luka Lindič vedia, aké to je, prijímať výzvy ako profesionálni športovci aj ako pár. Ines a Luka porozprávajú o tom, ako žijú svoje sny o bigwalloch ďaleko mimo civilizácie a zároveň udržiavajú svoje silné povahy v harmónii. Objavujú nové cesty a rastú tak ako rastú ich výzvy.

Diashow Horolezectvo na hranici snov vás vezme na prvovýstup do Číny, na ťažké severné steny, aj na jeden z najvyšších bigwallov v Juhoafrickej republike. Okrem toho Ines a Luka pootvoria dvere do svojho života páru a rodiny profesionálnych športovcov.

Ines a Luka porozprávajú aj o neúspechoch. O čakaní na Fitz Roy, o nebezpečenstve na Shishapangme a zostupe z hory po tom, ako ich zasiahla lavína. Porozprávajú o strachu o rodinu a o zodpovednosti za ňu.

Horolezectvo na hranici snov je 90 minútová prezentácia s úchvatnými fotografiami a videami z najťažších lezeckých cies na tých najodľahlejšíchmiestach na Zemi. Ines a Luka pútavým spôsobom ukážu, ako zvládajú svoj neobyčajný život profesionálnych horolezcov a národnostne zmiešanej rodiny.


ALPINISM ON THE EDGE OF DREAMS

Alpinists are a special species.They’re motivated by challenges in harsh conditions . They’re strong- minded. They fight hard to reach their goals. They dream big.

What happens when two people of the species alpinist get together and become more than a rope-team? Dreams grow bigger. Boundaries are tested. New challenges arise.

World renowned alpinists Ines Papert and Luka Lindič know what it’s like to take on challenges as pro-athletes and as a couple. Ines and Luka talk about how they live their dreams of big walls in remote places while keeping their strong characters in harmony. They discover new paths and grow with their challenges.

Alpinism on the Edge of Dreams takes you on a first ascent to China, to hard north faces, and to one of the highest big walls in South Africa. In addition, Ines and Luka give insights into their life as a pro-athlete couple and family.

Ines and Luka also speak about failure. About waiting on Fitz Roy, about the dangers and their retreat from Shishapangma after an avalanche hit them. They talk about fear and their responsibility for their family.

Alpinism on the Edge of Dreams is a 90-minute live presentation with breathtaking pictures and videos from the hardest and most remote climbing routes on this planet. Ines and Luka enthrallingly show how they master their unusual life as pro-alpinists and an intercultural family.