Jerzy Porębski

Jerzy Porębski

Pochádza  z poľského mesta Bielsko-Biała. Je milovníkom hôr a cestovania, čo sa odzrkadlilo aj na jeho filmovej tvorbe. Ako producent, scenárista či režisér sa podieľal na výrobe viac ako dvadsiatich dokumentárnych filmov s horskou tematikou. Mnohé z nich získali ocenenia na festivaloch horských filmov po celom svete, od USA, Peru a Argentíny až po Rusko. Jeho film Kukuczka  už niekoľko rokov premietajú vo francúzskych kinách. V USA, Francúzsku a Taliansku vyšiel tento film aj na DVD. Na plátnach francúzskych kín sa čoskoro objaví jeho ďalší film –Zakopiańczycy.

Už roky sa ako porotca zúčastňuje mnohých festivalov s horskou tematikou, okrem iného v španielskom Bilbau, Karlových Varoch, Poprade, ale aj na peruánskom Inkafeste v Huaraze. Portfólio jeho aktivít sa však neviaže výhradne na filmovú tvorbu. Je tiež literárnym agentom a stojí za nákupom približne tridsiatich licencií na knihy s horskou tematikou. Sú medzi nimi aj knihy Bernadetty McDonaldovej, ktoré vyšli v Poľsku a v Čechách. Je tiež spoluautorom komiksov s horskou a historickou tematikou (napríklad o tragédii poľských horolezcov v sedle Lho La pre časopis Alpinist Magazine, alebo o živote a vojenskej kariére Jana Karského, či Hermanna Buhla). Je autorom a spoluautorom viacerých kníh o horách, napríklad Poľské Himaláje, alebo Lekári v horách. Robí prednášky a prezentácie o histórii poľského himalájizmu, stál aj pri zrode múzea poľského himalájizmu Koruna Zeme v poľskom meste Zawoja.


A resident of Bielsko-Biała, Poland, Jerzy Porebsky loves mountains and travelling which is reflected in his filmography. He has worked on more than twenty documentary films about mountains as a producer, screenwriter and director. Many of them have won awards at mountain film festivals around the globe – from the USA, through Peru and Argentina, to Russia. His film Kukuczka has been screened for several years in French cinemas and has been distributed on DVDs in the USA, France and Italy. Now, another film Zakopiańczycy is ready for screening across France.

He has been a judge at various mountain film festivals for years, for example in Bilbao (Spain), Karlovy Vary (Czech Republic), Poprad and Inkafest in Huaraz (Peru). However, his activities are not bound exclusively to filmmaking. Jerzy is also a literary agent holding some thirty licences for mountain books including those by Bernadette McDonald which were published in Poland and the Czech Republic. He is also a co-author of mountain and history comics (for example about Polish mountaineers in the Lho La Pass for Alpinist Magazine, and about the life and military career of Jan Karsky or Hermann Buhl). He is an author and co-author of a number of mountain books including The Polish Himalayas and Doctors in the Mountains. Jerzy makes presentations about the history of Polish Himalaya climbing and was one of the founders of The Crown of the Earth, the museum of Polish Himalaya climbing in the city of Zawoja, Poland.