Jötunn

Jötunn

JÖTUNN

 

Rež.: M. Sarasola                                                       

Španielsko / Spain, 2021, 23ˈ

Hoci má Island jednu z najvyšších koncentrácií vodopádov na svete, extrémni kajakári ho málo navštevujú. Traja priatelia mieria do nových údolí, kde chcú preskúmať zatiaľ nesplavené rieky. A keď neviete, čo čakať, prídu aj prekvapenia, na ktoré nie ste pripravení.


Despite one of the highest concentrations of waterfalls in the world, Iceland is rarely visited by extreme kayakers. Three friends aim to enter new valleys to explore rivers that have never been descended before, and not knowing what one might find always brings surprises and not always the ones you expect.