Kino / Cinema Iskra Kežmarok

Kino / Cinema Iskra Kežmarok

PROGRAM XXX. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV
PROGRAMME OF THE 30th INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS

Kino Iskra Kežmarok / Cinema Iskra Kežmarok


14. 10. 2022 – piatok / October 14, 2022 – Friday

19.00 Projekcia súťažných filmov  Blok 13 / Screening of Competition Films – Part 13

Štítová stena / The Head Wall
Východná stena Mlynárika a dvojica Krasňanský – Krištoffy v jej direttissime.
The eastern wall of Mlynárik and the Krasňanský – Krištoffyduo in its direttissima.
51 x 3 000
Nádejný španielsky horolezec sa púšťa do ambiciózneho projektu v Pyrenejach.
A promising Spanish climber and his ambitious project in the Pyrenees.
24-hodinová Odysea / 24 Hours Odyssee
Horolezecký pár snov v slávnej severnej stene Eigeru.
The climbing dream duo in the famous northern wall of Eiger.
#Byť / #TO_BE
Filozofický príbeh o priateľstve, horách a poľskom himalájistovi Wielickom.
A philosophical story of friendship, mountains, and the Polish climber Wielicky.

15. 10. 2022 – sobota / October 15, 2022 – Saturday

19.00 Projekcia súťažných filmov  Blok 7,4 / Screening of Competition Films

Horský vodca / Mountain Guide
Čo všetko sa skrýva za tradičným remeslom horského vodcovstva vo Vysokých Tatrách?
Everything that is behind the traditional craft of mountain guiding in the High Tatras.
Vysoká škola trpezlivosti. Betom XIc / The Key is Patience. ʺBetomʺ XIc
Mišo Burian v jednej z najťažších moderných ciest na českom piesku – Betom XIc (fr. 8c).
Mišo Burian at one of the most difficult contemporary routes in the
Czech sandstone – Betom XIc (fr. ).
Mount Hood
Jarná lyžiarska výprava na Mount Hood s olympijským medailistom Alexom Hallom.
A spring skiing expedition to Mount Hood with an Olympian medalist Alex Hall.
Veľkí šejkovia / Great Sheikhs
Leo Houlding na prieskumnej ceste na púštne veže v Saudskej Arábii.
Leo Houlding and his exploration of a desert tower in the Saudi Arabia.

16. 10. 2022 – nedeľa / October 16, 2022 – Sunday

19.00 / 7 p.m. Projekcia ocenených filmov / Screening of Award-Winning Films