Kino / Cinema Mier Spišská Nová Ves

Kino / Cinema Mier Spišská Nová Ves

PROGRAM XXX. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV
PROGRAMME OF THE 30th INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS

Kino Mier Spišská Nová Ves  / Cinema Mier Spišská Nová Ves

 12. 10. 2022 – streda / October 12, 2022 – Wednesday

19.00 Projekcia súťažných filmov  Blok 1  / Screening of Competition Films  Part 1
Cesta Xixaraca / The Path to Xixaraca
Cesta medzi dvoma vrcholmi Caramba v srdci kolumbijských Ánd.
A trek between the two peaks of Caramba in the heart of Columbian Ands.
Tieň Čamlangu / Chamlang´s Shadow
Pokus o zdolanie severnej steny Čamlangu (7 200 m), jednej z posledných výziev Himalájí. 
An attempt to climb the northern wall of Chamlang (7,200 meters), one of the last challenges in the Himalayas.
Lofoty: Vysokohorská turistika na morskom kajaku / The Lofoten Islands Circumnavigation
Štyria vodáci vo vodách Severného ľadového oceánu na morských kajakoch.
Four water-enthusiasts in the waters of the Arctic Ocean using sea kayaks.
Viac ako cesta / More than a Route
Lena Müllerová, špičková lezkyňa, na bicykli za vysnívanými klasickými cestami.
Lena Müller, an outstanding climber, cycling the classic routes of her dreams.
Nenaviazaný / Untied
Voľné solo v podaní päťdesiatnika Alfreda Webbera.
A free solo done by a fifty-year-old Alfred Webber.
Naprieč prázdnotou / Across Emptiness
Na splitboardoch a skialpoch cez Dolomity s otázkami o budúcnosti alpských údolí.
On splitboards and skialps through the Dolomites, asking questions about the future of Alpine valleys.

13. 10. 2022 – štvrtok / October 13, 2022 – Thursday

19.00 Projekcia súťažných filmov  Blok 12 / Screening of Competition Films Part 12
Mára ide do neba / Mára Goes to Heaven, r.: M. E. Válková, CZ, 2022, 80ˈ
Úspešný český himalájista Mára Holeček a jeho päť pokusov o prvovýstup na Gašerbrum I.
Mára Holeček, a successful Czech Himalayan climber, and his five attempts for a first ascent on Gasherbrum I.
Slovenská predpremiéra nového českého dokumentárneho filmu.
A Slovak prescreening of a new Czech documentary.

Marek Mára Holeček
                                        –  beseda s hosťom festivalu a hlavným predstaviteľom filmu
                                      discussion with the festival guest and main protagonist of the film

14. 10. 2022 – piatok / October 14, 2022 – Friday

19.00 Projekcia súťažných filmov  BLOK 8 / Screening of Competition Films Part 8
Kráčať v oblakoch  / Walking on Clouds
Rekordný highline prechod medzi dvoma teplovzdušnými balónmi.
A record-breaking highline walk between two hot-air balloons.
Nie si v tom sama / Not Alone
Horská vodkyňa sa spamätáva zo straty priateľky, ktorej vezme život lavína.
A female mountain guide overcoming loss of her friend, who passes away in an avalanche.
Skala a cesta / Rock’n’Road
Na bicykloch za najznámejšími stenami Švajčiarska.
On bicycles after the most famous walls of Switzerland.
Chlad a tma / Cold and Dark
Traja lezci, čas pandemických zákazov vychádzania a jedna skala. 
Three climbers, times of pandemic curfews, and one rock.
Údolie svetla / Valley of Light
História horolezectva na stenách v údolí Sarco s protagonistami ako Ondra, Manolo, Messner…
The history of mountain climbing in the walls of Sarco valley, with such protagonists as Ondra, Manolo, Messner…

15. 10. 2022 – sobota / October 15, 2022 – Saturday

19.00 Projekcia súťažných filmov BLOK 7,4 / Screening of Competition Films Part
Horský vodca / Mountain Guide
Čo všetko sa skrýva za tradičným remeslom horského vodcovstva vo Vysokých Tatrách?
Everything that is behind the traditional craft of mountain guiding in the High Tatras.
Vysoká škola trpezlivosti. Betom XIc / The Key is Patience. ʺBetomʺ XIc
Mišo Burian v jednej z najťažších moderných ciest na českom piesku – Betom XIc (fr. 8c).
Mišo Burian at one of the most difficult contemporary routes in the
Czech sandstone – Betom XIc (fr. ).
Mount Hood
Jarná lyžiarska výprava na Mount Hood s olympijským medailistom Alexom Hallom.
A spring skiing expedition to Mount Hood with an Olympian medalist Alex Hall.
Veľkí šejkovia / Great Sheikhs
Leo Houlding na prieskumnej ceste na púštne veže v Saudskej Arábii.
Leo Houlding and his exploration of a desert tower in the Saudi Arabia.

16. 10. 2022 – nedeľa / October 16, 2022 – Sunday

19.00 / 7 p.m. Projekcia ocenených filmov / Screening of Award-Winning Films