Korzické lezenie

Korzické lezenie

THE  CORSAIR  TRAVERSE

 

Rež.: B. Fidani                                                           

Argentína / Argentina, 2021, 19ˈ

Krátky film o športovom lezení. Martina sa pokúsi vytvoriť symbolickú cestu, pri ktorej sa zamyslí nad zmyslom úspechu v športe, nad zábavou, tlakmi a konečným cieľom a vytvorí tak analógiu medzi realitou a videohrami v retro štýle z 80. rokov.


The Corsair Traverse is a short film about sport climbing. Martina will try to make an emblematic route while reflecting on the sense of success in sport, enjoyment, pressures and the ultimate goal, generating an analogy between reality and retro-style video games from the 80’s.