Kráčať v oblakoch

Kráčať v oblakoch

WALKING  ON  CLOUDS

 

Rež.: R. Kamizi                                                                  

Brazília / Brazil, 2022, 7ˈ

Tento krátky film sleduje prechod highline medzi dvoma teplovzdušnými balónmi, ktorý koncom roka 2021 v brazílskom meste Praia Grande uskutočnil Rafael Bridi, a tak vytvoril rekord najvyššej highline na svete.


This short film shows the highline crossing between two hot air balloons performed at the end of 2021 in the city of Praia Grande, Brazil, by Rafael Bridi achieving the highest highline record in the world.