LEO HOULDING

LEO HOULDING

Leo Houlding svetoznámy lezec, vedúci expedícií a televízna osobnosť. Vo veku 38 celý svoj dospelý život skúmal tie najodľahlejšie a najúchvatnejšie kúty Zeme, podnikal adrenalínové dobrodružstvá a stal sa priekopníkom moderného bádania.

Ako horolezec prežil mesiace na tých najkrajších, extrémnych a málo navštevovaných miestach na svete a liezol na mnohé z najnáročnejších hôr planéty vrátane Everestu a prvých voľných výstupov na El Capitan.

Jeho dobrodružné televízne relácie odvysielala BBC, Discovery a National Geographic, sledovali ich milióny divákov a zaviedli Lea na mnoho dobrodružných ciest na exotické miesta.

Vzal hereckú úlohu v dokumentárnej dráme IMAX nakrútenej na Evereste „The Wildest Dream” (Najdivokejší sen) a ko-produkoval niekoľko nezávislých dobrodružných filmov ovenčených množstvom ocenení ako napríklad „The Asgard Project“, „The Prophet“, „Autana, Climb in the Lost Worlds“, „The Last Great Climb“ a „Mirror Wall“. Mnohé z týchto filmov bolo za ostatných desať rokov odvysielaných i na Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade.

Od skromných začiatkov v krásnej oblasti Lake District v Anglicku si Leo získal svojimi odvážnymi výkonmi a ich prvotriednou dokumentáciou vo filme, na fotografii, v literatúre, na besedách i online postupne popularitu na celom svete.

Viedol odvážne a úspešné expedície so šťastným koncom napriek vysokému riziku do Arktídy, Amazonnie a Antarktídy, na Saharu, do Patagonie, či Bornejskej džungle.

Po maturite na samé jednotky sa v 16 rokoch rozhodol zasvätiť svoj život dobrodružnému bádaniu. V súčasnosti je jedným z najznámejších horolezcov na svete a jedným z najúspešnejších horolezcov v histórii Spojeného kráľovstva.

Od objavovania doposiaľ nenavštívených jaskynných priestorov na Borneu, po nedotknuté hory v Antarktíde, od jazdy na snowboarde dolu svahmi vybuchujúcej sopky v južnom tichomorí po nocovanie na vrcholcoch najvyšších stromov na svete. Od výskoku s padákom z prenajatého lietadla do kanadskej polárnej divočiny po kite skiing v zamrznutých grónskych fjordoch a od BASE jumpu zo svetoznámych útvarov po rekonštrukciu neslávne známych expedícií v histórii; Leo zažil viac, než len rozumnú dávku dobrodružstva.

Je tvárou bristkej outdoorovej značky Berghaus, s ktorou spolupracuje už 15 rokov a je ambasádorom značiek Audi, Ford, Nokia, Canon, Adidas Eyewear a ďalších.

S manželkou Jessicou je ženatý vyše 10 rokov, majú dve malé deti.


Leo Houlding is a world famous rock climber , Expedition Leader & TV personality. At the age of 38 he has spent his entire adult life exploring the more remote and spectacular corners of Earth, undertaking extreme adventures and pioneering modern exploration.

His back ground as a climber has seen him spend many months in some of the most awe inspiring, extreme & rarely visited environments on Earth and climb many of the worlds toughest mountains, including mount Everest and first free ascents of El Capitan.

His adventure TV shows aired on BBC, Discovery and National Geographic have been watched by millions and have taken him on many usual adventures to exotic locations. 

He took a staring role in the IMAX docudrama filmed on Everest “The Wildest Dream” and has jointly produced a series of multi-award winning independent adventure films including “The Asgard Project”, ’The Prophet”  “Autana, Climb in the Lost Worlds”, “The Last Great Climb” and “Mirror Wall”. Many of these films have featured in Poprad festival over the years.

From humble begins in the beautiful Lake District, UK Leo has gained notoriety around the world for his audacious adventures and world class documentation of them in film & photography, in literature, lectures & online. 

He has led ambitious, safe and successful high-risk expeditions to the Arctic, Amazon & Antarctica as well as to the Sahara, Patagonia, Bornean Jungle and beyond.

After graduating from school with straight A’s at 16 he decided to dedicate his life to exploratory  adventure. He is now one of the worlds best know climbers and one of the UK’s most successful of all time. 

From exploring never before visited cave passages in Borneo, to unclimbed mountains in Antarctica, from riding a snowboard down an erupting volcano in the south Pacific to sleeping at the top of the tallest trees in the world. From skydiving out of a chartered aircraft into the wilderness of Arctic Canada to kite skiing across the iceberg chocked frozen fjords of Greenland and from BASE jumping world famous landmarks to recreating history’s most infamous expeditions; Leo has enjoyed far more than his fair share of adventure. 

He is the face of UK outdoor brand Berghaus having worked with them for 15 years and has been a brand ambassador for Audi, Ford, Nokia, Canon, Adidas Eyewear and others.

He has been married to his wife Jessica for over ten years and haste young children.