Premietame v kinách i online

Premietame v kinách i online

● Mestský úrad Poprad    
      – predaj vstupeniek online

      – internetový predaj vstupeniek do veľkej zasadačky MsÚ Poprad

      – predaj vstupeniek do sály priamo v pokladni festivalu na MsÚ Poprad,
         začína 12.10.2022 od 12.00

● Kino Tatran, Poprad

● Kino Mier, Spišská Nová Ves

● Kino Iskra, Kežmarok

Vstupné

Blok súťažných filmov 5€ / Blok na online projekciu 6€
Repríza súťažného bloku 3€