Lofoty: Vysokohorská turistika na morskom kajaku

Lofoty: Vysokohorská turistika na morskom kajaku

THE LOFOTEN ISLANDS
CIRCUMNAVIGATION

 

Rež.: P. Skovajsa                                             

Slovensko / Slovakia, 2021, 15ˈ

Film je o úžasnej expedícii štyroch vodákov z Lotyšska, Slovenska a Nemecka v arktických vodách. O dramatických horách, otvorenom Severnom ľadovom oceáne, chránených zátokách, pôsobivých plážach, panenskej prírode a objavovaní divokej prírody na morských kajakoch.


The film is about an epic arctic paddle expedition of four paddlers from Latvia, Slovakia and Germany. It is about dramatic mountains, the open Arctic Ocean, sheltered bays, epic beaches, untouched lands and discovery of wildlife on sea kayaks.