Magické Grónsko

Magické Grónsko

MAGICAL  GREENLAND

 

Rež.: M. Hanáková                                                            

Česko / Czechia,  2022, 11ˈ

Žiadne chodníky, žiadni turisti, žiadny signál, žiadna civilizácia. Brody, predieranie sa cez vysoké kríky, preliezanie skál, ľadovec, milióny komárov a múch. Ujsť kilometer za hodinu bolo neraz za hranicou možností. Grónsko bolo ale magické, dramatické, krásne a drsné.


No trails, no tourists, no connection, no civilisation. Fording, struggling through tall bushes, climbing rocks, a glacier, millions of mosquitoes and flies. Walking a kilometre per hour was often beyond possible. But Greenland was magical, dramatic, beautiful and rough.