Mára ide do neba

Mára ide do neba

MÁRA  GOES  TO  HEAVEN

 

Rež.: M. E.  Válková                       

Česko / Czechia, 2022, 80ˈ

Marek „Mára“ Holeček patrí k najvýznamnejším českým a svetovým horolezcom súčasnosti. Na tie najvyššie hory tesne pod nebom lezie bez kyslíka náročným alpským štýlom. Film sleduje jeho päť pokusov o prvovýstup na Gašerbrum I. Díva sa na ne nielen očami Máru Holečka, ale aj očami ľudí okolo neho, ktorí čakajú, či sa vráti.


Marek “Mára” Holeček is one of the most outstanding Czech and world climbers of the present day. He climbs the highest mountains that skim the skies, without oxygen in the challenging alpine style. The film follows his five attempts at the first ascent on Gašerbrum I not only through Mára’s eyes but also from the perspective of the people around him waiting for him to return.