Mária Dutková

Mária Dutková

Svoj život spojila s cestovaním a športom. Povolaním telocvikárka, súkromne ako aktívna horolezkyňa, občasná bežkyňa, bajkerka, lyžiarka, či plavkyňa. S adrenalínom a vysokou dávkou dobrodružstva sa stretáva od svojich šestnástich rokov, kedy vstúpila do horolezeckého klubu v Trenčíne. Má za sebou lezecké cesty v Tatrách a Dolomitoch, zúčastnila sa  niekoľkých cestovateľských expedícií, zlanila najvyšší vodopád sveta Salto Angel. Od roku 2006 pôsobí na poste riaditeľky festivalu dobrodružných filmov HoryZonty v Trenčíne.


Maria made travelling and sports a part of her life – as a PE teacher in her professional life and as an active climber, occasional runner, biker, skier and swimmer in her private life. She has been mixing adrenaline and a high dose of adventure since she was sixteen, when she joined the climbing club in Trencin. She has climbed in the Tatras and the Dolomites, participated in several travel expeditions, and abseiled Salto Angel, the world’s highest waterfall. She has been a director of the “HoryZonty” Adventure Film Festival in Trencin since 2006.