Martin Žilka

Martin Žilka

Profesionálny fotograf, outdoorový nadšenec, cestovateľ a otec troch detí.

Outdoorovo ho formovali športové aktivity vo fatranskej prírode: turistika, lyžovanie, skalolezenie a divoká voda. Najmä vďaka neodolateľnej príťažlivosti hôr neskôr precestoval vyše 75 krajín. Zúčastnil sa zaujímavých raftingových a kaňoningových expedícií. Profesionálne fotí od roku 2001, doplnkovo sa venuje aj video tvorbe. Na Slovensku buduje značku PhotoMartini, dlhodobo dokumentuje freeridové preteky FWQ Jasná Adrenalín, Liptov Ride, bol šéffotografom FIS World Cup Jasná. Je ambasádorom foto techniky Olympus. Posledné roky sa intenzívne venuje zážitkovej outdoorovej výchove svojich detí.


Professional photographer, outdoor sports enthusiast, traveller and father of three.

Martin’s passion for the outdoors developed through sport activities in the Fatra mountains: trekking, skiing, rock climbing and white water rafting. It was primarily his attraction to the mountains that drew him to travel to over 75 different countries. Martin participated in some interesting rafting andcanyoning expeditions. He has worked as a professional photographer since 2001, as well as in video production. He has created his trade mark PhotoMartini on the Slovak market, has a longterm cooperation with the FWQ Freeride World Tour Jasná Adrenalín and Liptov Ride, he used to be the photographer-in-chief for the FIS WorldCup Jasná and an Olympus ambassador. The last few years have been intensively devoted to the adventurous outdoor education of his children.