Martina Grmolenská

Martina Grmolenská

Fotografka a cestovateľka. Na svojich cestách sa technickým okom fotoaparátu snaží zachytiť to, čo vidí jej značne subjektívne živé oko. Hory, mestá aj púšte sú pre ňu predovšetkým miestom, kde žije človek so svojimi zvykmi, radosťami a neresťami.  
Fotografii sa venuje aj teoreticky, od roku 2013 pôsobí ako redaktorka časopisu FOTO, tematicky ho zastrešuje a prispieva k dialógu o fotografii nielen v Čechách.


A photographer and traveller. She tries to capture with the camera’s technical eye what her highly subjective living eye sees on her travels. For her, mountains, cities and deserts are primarily places where people live with their habits, joys and vices. Martina is also devoted to the theory of photography. She has worked as an editor of the magazine FOTO since 2013, covering it thematically and contributing to the dialogue about photography in the Czech Republic and beyond.