Preskočiť na obsah
mfhf, topografia, background
Michael Dillon

MICHAEL DILLON

Michael bol priateľom nášho festivalu od samého začiatku. Na prvom ročníku festivalu v roku 1993 získal Veľkú cenu za svoj film „Everest – Sea to Summit“, ktorý získal aj veľké ceny na siedmich ďalších medzinárodných festivaloch horských filmov. Už vtedy Michael dvadsať rokov nakrúcal a produkoval dobrodružné filmy, mnohé z nich v Himalájach a často so Sirom Edmundom Hillarym.
Od roku 1993 pokračoval vo výrobe vlastných filmov a dodnes pracuje ako kameraman na voľnej nohe na viac ako stovke ďalších dokumentov o divočine a dobrodružných dokumentoch vyrobených inými, ako napríklad „Veľkolepý spôsob, ako zomrieť“, „Balónom ponad Everest, „Zázrak na Evereste“, „Cesta Džingischána“ a „Posledný z primátov“. Jeho vlastné diela od roku 1993 zahŕňajú „Za Everestom“ so Sirom Edmundom Hillarym, „Trochu mongolský“, „Everest – Chlapec, ktorý sa odvážil, „Hillary – od oceánu k oblohe“ a čoskoro dokončená „Veľká biela veľryba“ o plavebnej expedícii s cieľom vyliezť na ľadovú sopku v južnom oceáne.
V roku 2022 mu Medzinárodná aliancia pre horský film udelila hlavnú cenu ako uznanie za viac ako päťdesiat rokov vynikajúcej práce v oblasti horských a dobrodružných filmov.

Michael has been a friend of our festival from the very beginning. At our first festival in 1993, he received the Grand Prize for his film “Everest- Sea to Summit” which also won Grand Prizes at seven other International Mountain Film Festivals. Already, back then, he had been filming and producing adventure films for twenty years, many of them in the Himalayas and often with Sir Edmund Hillary.
In the years since 1993, he has continued making films of his own as well as working to this day as a freelance cameraman on over a hundred other wildlife and adventure documentaries produced by others, such as “A Glorious Way to Die”; “Ballooning over Everest”; “Miracle on Everest”; “The trail of Genghis Khan”; and “The last of the Great Apes”. His own works since 1993 include “Beyond Everest”; with Sir Edmund Hillary, “A Little Bit Mongolian”; “Everest – The Boy Who Dared”; “Hillary – Ocean to Sky”; and his soon-to-be-completed “The Great White Whale” about a sailing expedition to climb an ice-capped volcano in the Southern Ocean.
In 2022, he was awarded the Grand Prize by the International Alliance for Mountain Film in recognition of his over fifty years of distinguished Mountain and Adventure filming.