Michal Sabovčík

Michal Sabovčík

GRÓNSKO 2019

… „nočné“ lezenie za severným polárnym kruhom v chladných lúčoch nikdy nezapadajúceho slnka, nástupy do stien priamo z lode a krásna grónska žula…

Pútavé rozprávanie jedného z najlepších slovenských horolezcov a neúnavného cestovateľa Michala Sabovčíka o nevšednej ceste partie slovenských dobrodruhov, ktorí sa rozhodli preplaviť na slovenskej plachetnici z Kanady do Grónska, kde na jeho západnom pobreží hľadali panenské steny, ktoré ešte stále čakajú na svojich objaviteľov.

Michal Sabovčík je rodák zo Spišskej novej Vsi, kde stále žije a pracuje. S lezením začal ako 14-ročný na Tomášovskom výhľade v Slovenskom raji. Má vášeň pre dobrodružstvo v horách, na vode, vo vzduchu, v jaskyniach, na bicykli či na lyžiach. Okrem množstva kvalitných letných aj zimných výstupov a prvovýstupov vo Vysokých Tatrách či v Alpách má na svojom konte aj náročné výstupy v najzaujímavejších pohoriach ostatných kontinentov. Prešiel hrebeň Tatier, liezol v Pamíre, ruskej Sibíri, na pakistanskom Great Trangu a ako prvý Slovák vystúpil spolu s priateľmi na Cerro Torre v Patagónii. V roku 2017 stál na vrchole himalájskej osemtisícovky Dhaulágirí, liezol na panenské vrcholy v chladnej Antarktíde a v Grónsku i v najvyšších stenách horúceho Madagaskaru. Za svoje doterajšie výkony získal viacero ocenení.


GREENLAND 2019

… climbing “at night” beyond the Polar Circle in the cold rays of the never setting sun, starting routes right from the boat and the beautiful Greenlandic granite…

The fascinating story of one of the best Slovak climbers and tireless traveller Michal Sabovčík about an unusual trip of a party of Slovak adventurers who decided to sail on a Slovak sailing boat from Canada to Greenland to search for untouched walls on its west coats waiting to be discovered.

Michal Sabovčík was born in Spišská Nová Ves where he still lives and works. He started climbing at the age of 14 on Tomášovský výhľad crag in Slovenský raj national park. He has a passion for adventures in the mountains, on the water, in the air, in caves, cycling and skiing. In addition to the number of prime summer and winter ascents and first ascents in the High Tatras mountains or in the Alps, he also makes difficult ascents in the most interesting mountain ranges of other continents. Michal traversed the Tatras ridge, climbed in the Pamir mountains, in Russian Siberia, on the Great Trango Towers in Pakistan and is the first Slovak to have climbed Cerro Torre in Patagonia with friends. In 2017, he stood on the summit of the Himalayan 8000m peak Dhaulagiri, climbed the untouched peaks in freezing Antarctica and in Greenland and even on the highest rock faces of hot Madagascar. He has won several awards for his achievements so far.