Na úvod

Na úvod

Milí priatelia,

teší ma, že sa znovu stretávame na našom obvyklom horsko-filmovom sviatku. Dvadsiaty siedmy ročník Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade sa koná v roku, keď si naša spoločnosť pripomína významné výročie. V novembri uplynie tridsať rokov od zásadnej dejinnej udalosti v našej novodobej histórii – Nežnej revolúcie. Keďže sme politiku nikdy nechceli miešať do festivalového diania, prenecháme aj teraz hodnotenie významu týchto dní na povolaných. My si tu v Poprade chceme symbolicky pripomenúť iné výročie. Také, ktoré patrí k horám. Je míľnikom pre špecifickú komunitu ľudí, ktorým sa hory stali metaforou slobody. Reč je o päťdesiatom výročí prvej slovenskej expedície do Himalájí. Dvanásť horolezcov z Československa pod vedením Ivana Gálfyho v lete 1969 prvý raz vyrazilo vyskúšať si svoje sily a schopnosti do Himalájí. Dotknúť sa neznámeho. Cieľom výpravy s názvom Tatranská expedícia Himaláje 1969/Vysoké Tatry bola osemtisícovka Nanga Parbat. Pre zlé počasie dosiahli „len“ výšku 6 950 metrov. Áno, vrátili sa bez vrcholu, trochu zaskočení, ale všetci živí, zdraví a s novými skúsenosťami. Ako sa zvykne okrídlene hovoriť – československým horolezcom otvorili dvere do Himalájí (a o dva roky, v lete 1971 bol pre nich vrchol Nanga Parbatu dosiahnutým snom). Tak aj o tom je toto nenápadné výročie. O odvahe skúšať nepoznané, klásť si náročné ciele a nezutekať pred prvou prekážkou. Priatelia, spomeňme si teda na tých, ktorí dnes už patria do galérie zlatej éry československého horolezectva. Pred polstoročím ukázali, že sny netreba len snívať, ale s dôverou vo vlastné schopnosti sa dajú aj napĺňať. A vlastne aj o tom je náš festival. Užime si ho spoločne.

Mária Hámor
riaditeľka MFHF


Dear friends,

I am happy to meet you again at these traditional mountain film festivities of ours. The 27th edition of the International Mountain Film Festival in Poprad takes place in the year when we commemorate an important anniversary for Slovakia. Thirty years will have passed this November since the historic point in the modern history of our country – the Velvet Revolution. Since we have never wanted to mingle the festival with politics, we will leave the assessment of the importance of those events with the competent. And let us honour the memory of a different anniversary. One that pertains to the mountains. A milestone for a specific community for which mountains have become a metaphor of freedom. It is the 50th anniversary of the first Slovak expedition to the Himalayas. Twelve alpinists from Czechoslovakia lead by Ivan Gálfy set off in summer 1969 to test their strength and skills in the Himalayas and to touch the unknown. The objective of the expedition called Expedition from the Tatras to the Himalayas 1969 was the 8000m peak Nanga Parbat. The expedition reached “only” an altitude of 6950m due to bad weather. Yes, they returned without a summit trophy and maybe a bit dumbfounded but all were alive, fit and enriched with new experiences. It is said that they opened the door to the Himalayas for Czechoslovak alpinists (they made their dream of the Nanga Parbat summit come true two years later in summer 1971). So this is what the inconspicuous anniversary is about: the courage to try the unknown, to set the goals high without running away before the first obstacle. Dear friends, let us remember those who now belong to the gallery of the Czechoslovakia’s golden era of alpinism. Half a century ago they showed us that dreams should not only be dreamed of but also realised when you trust your skills. And actually, this is what our festival is about, too. Let us enjoy the festival together.

Mária Hámor
Director of IFMF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.