Naprieč prázdnotou

Naprieč prázdnotou

ACROSS EMPTINESS

 

Rež.: L. Albrisi

Taliansko / Italy, 2022, 17ˈ

Autentický prechod Dolomitov uskutočnený skupinou splitboardistov a skialpinistov do alpskej prázdnoty vytvára pôdu na porovnanie prázdnoty divočiny s prázdnotou vysoko antropických oblastí a dáva príležitosť na otázky o budúcnosti alpských údolí.


An authentic Dolomitic crossing made by a group of splitboarders and ski mountaineers into the alpine void creates the background for a comparison between the emptiness of wild areas and the emptiness left by highly anthropic ones, and brings about the opportunity to question the future of alpine valleys.