Nenaviazaný

Nenaviazaný

UNTIED

 

Rež.: G. Donati                                                              

Taliansko / Italy, 2022, 35ˈ

Príbeh o voľnom sóle, ktoré sa mohlo zdať nemožné. Alfredo Webber, pravdepodobne najvýkonnejší horolezec po päťdesiatke, ktorý stále dokáže vyliezť plynulo cestu za 9a a voľne vysólovať cestu za 8b, túžil po tomto prelezení celou svojou dušou, a to je nevyhnutný krok k tomu, aby sa mohol cítiť nažive.


The story of a free solo ascent that might have seemed impossible. Alfredo Webber, probably the strongest climber over fifty, still able to climb 9a consistently and free-solo an 8b route, desired this climb with all his soul, an indispensable step to be able to feel alive.