Odlet

Odlet

FLY  OFF

 

Rež.:  J. Piňos                               

Česko / Czechia, 2022, 9ˈ

Svet sa zrazu zmenil na prázdne miesto: žiadni ľudia, žiadne vlaky, autobusy… Čo si má človek počať? A čo taký lyžiar? Možno je čas vydať sa do tých nedotknutých zasnežených miest, ktoré napĺňajú dušu lyžiara radosťou a úžasom. Možno je čas prijať novú realitu a otvoriť sa novým priateľstvám. Možno je čas odletieť…


The world has suddenly turned into an empty place: no people, no trains and buses… What is one human to do? And how about a skier? Perhaps it’s time to wander into those untouched snowy places that fill a skier’s soul with joy and wonder. Perhaps it’s time to accept the new reality and open oneself to new friendships. Perhaps it’s time to fly off…