Prednáška a beseda s Igorom Kollerom

Prednáška a beseda s Igorom Kollerom

55 rokov na skalách a v horách
Ako liezť od detstva do sedemdesiatky, ako liezť od dvojmetrových liepakov a bouldrov až po tisícmetrové steny a sedemtisícovky, ako liezť v zime aj v lete, ako liezť pre radosť, aj pre výkony.

55 Years on the Rocks and in the Mountains – Multimedia presentation and discussion
How to climb from childhood to seventy, how to climb from two-meter high sticks and boulders to thousand-meter high walls and 7000m peaks, how to climb in winter and summer, how to climb for pleasure and for performance.

Read More Read More