Piotr Pustelnik

Piotr Pustelnik

Piotr Pustelnik / Poľsko

Doktor chemického inžinierstva, vedecký pracovník na Fakulte procesného inžinierstva a ochrany životného prostredia na Technickej univerzite v Lodži. Po Jerzym Kukuczkovi a Krzystofovi Wielickom je tretím Poliakom, ktorý vystúpil na všetkých štrnásť osemtisícoviek, za čo získal ocenenie Super Kolos 2010. Je autorom projektu Tri Koruny, ktorého cieľom je dosiahnutie Koruny Zeme (najvyššie vrcholy všetkých kontinentov), Korunky Zeme (druhé najvyššie vrcholy všetkých kontinentov) a Koruny Himalájí (všetkých štrnásť osemtisícových vrcholov Himalájí a Karakoramu). V roku 2007 získal cenu Explorer, ktorá sa každoročne udeľuje najväčším svetovým horolezeckým osobnostiam počas festivalu Explorers Festival v poľskom meste Lodž. V roku 2006 bol spolu s Piotrom Morawskim finalistom Ceny poľského horolezeckého spolku Jedynka za Himalájsky triptych – výstupy na osemtisícovky Čo Oju, Východnú Annapurnu a Broad Peak, keď výstup na hlavný vrchol Annapurny  prerušil kvôli záchrane tibetského horolezca. Od roku 2016 je prezidentom Poľského horolezeckého zväzu (PZA).


Doctor of Chemical Engineering, scientist at the Faculty of Process and Environmental Engineering at the Lodz University of Technology, Piotr Pustelnik is the third Pole, after Jerzy Kukuczka and Krzystof Wielicki, to have climbed all fourteen 8000m peaks which brought him the award “Super Kolos 2010”. He is the author of the project “Three Crowns” which involves the “Crown of the Earth” (the highest peaks of all continents), “Little Crown of the Earth” (the second highest peaks of all continents) and “Crown of the Himalayas” (all fourteen 8000m peaks in the Himalayas and the Karakoram). In 2007, he received the “Explorer” award which is granted annually at the Lodz Explorers Festival to the greatest names in the world of mountaineering. In 2006, Piotr Pustelnik together with Piotr Morawski were shortlisted for the “Jedynka” award, granted by the Polish Mountaineering Club, for their Himalayan triptych: the summits of Cho Oyu, Annapurna East and Broad Peak, having discontinued their ascent on the main summit of Annapurna in order to save a Tibetan climber. Piotr Pustelnik has been the President of the Polish Mountaineering Club (PZA) since 2016.