Po červenej domov

Po červenej domov

RED  ROUTE  HOME

 

Rež.: A. Lisý   

Slovensko / Slovakia, 2021, 40ˈ

Aj neúspešný prechod Cesty hrdinov SNP môže byť úspešnou cestou za poznaním. Pridajte sa k Evite, Jančimu a ich deťom (2 r., 4 r. a 6 r.) na 2-mesačné putovanie. Zažite s nimi veľké plány, chladné noci, ufúľané deti, úžasných ľudí, krásne Slovensko, minimalizmus, nervy, eufóriu… Bude to o ceste a deťoch, ktoré učia nás dospelákov, ako žiť!


Even an unsuccessful hiking traverse can turn into a successful pilgrimage for knowledge. Join Evit, Janci and their children aged 2, 4 and 6 on a two-month journey. Experience the big plans, cold nights, dirty kids, amazing people, beautiful Slovakia, minimalism, stress, euphoria… It is going to be about the journey and kids who teach us, adults, how to live!