Posúvať hranice

Posúvať hranice

PUSHING  THE  LIMITS

 

Rež.: P. H. Aulita                                                     

Argentína / Argentina, 2020, 30ˈ

Krátko po narodení sa Jean Maggi nakazil chorobou, pre ktorú už nikdy nedokázal chodiť. Odvtedy mu navrhovali len jedno: prekročiť všetky hranice, aby stál. Keď so svojím upraveným bicyklom dosiahol najvyššie položenú cestu v Himalájach, bol to medzník svetového formátu. Tento dokument zaznamenáva tie najdojímavejšie príbehy muža, ktorý sa stal inšpirátorom bez hraníc.


Shortly after birth, Jean Maggi contracted a disease that left him unable to walk. Since then only one thing was suggested to him: to exceed every limit in order to stand“ When he reached the highest route in the Himalayas with his modified bicycle, this was a true world landmark. This documentary chronicles the most moving stories of the man who became an inspiration without limits.