Preskočiť na obsah
mfhf, topografia, background

Prihlasovanie filmov 2024

Call for Entries 2024

32. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, Slovensko

32nd International Festival of Mountain Films Poprad,

Slovakia 9. – 13. 10. 2024

d
:
h
:
m
:
s

Do 31. júla 2024 /

Until July 31, 2024

Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field

Technické parametre /

Technical parameters

Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field

Minimálne technické požiadavky /

Minimum technical requirements

Rozumiem, že nedodržanie technických parametrov môže byť dôvod na nezaradenie filmu do súťaže. /
I understand that non-compliance with the technical parameters may be the reason for not including the film in the competition.
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field

Popis k filmu /

Film description

Krátky obsah filmu (môže byť zaslaný osobitne) /

Short synopsis (can be sent in attachment)

Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field

Biografia a filmografia (môže byť zaslaný osobitne) /

Biography and filmography (can be sent in attachment)

Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field

Adresa odosielateľa /

Address of the sender

Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field
Povinné pole / Required field

Upload filmu /

Film upload

Do okna nižšie vložte link na stiahnutie Vášho filmu. Pred prihlásením si overte správnosť Vašich údajov.

Insert the link to download your movie in the window below. Before signing in, check the correctness of your data.

Súhlasím s podmienkami o ochrane osobných údajov.
I agree with privacy policy.
Povinné pole / Required field

Potrebné je vyplniť všetky polia formulára. /

It is necessary to fill in all fields of the form.