Program

Program

Veľká zasadačka MsÚ Poprad  / Congress Hall Poprad

Kino Tatran Poprad / Cinema Tatran Poprad

Kino Iskra Kežmarok / Cinema Iskra Kežmarok

Kino Mier Spišská Nová Ves / Cinema Mier Spišská Nová Ves