Preskočiť na obsah
mfhf, topografia, background
kino Tatran, Poprad

Kino Tatran Poprad

13. 10. 2023 – piatok

October 13, 2023 – Friday

18.15 Projekcia súťažných filmov Blok 4, 9 /

6.15 p.m. Screening of Competition Films – Part 4, 9
Partia lezcov sa preplaví 450 km, aby na 800-metrovej stene, trčiacej zo Severného ľadového oceánu, premenila sen o bigwallovom výstupe na skutočnosť.
A group of climbers sails 450 km to turn the dream of a bigwall climb into reality on an 800-metre wall sticking out of the Arctic Ocean.
Pokus troch Francúzov o voľné prelezenie a prvý zimný výstup cesty Directissime Walker v severnej stene Grandes Jorasses.
An attempt by three Frenchmen to free climb and the first winter ascent of the Directissime Walker route, North Face of the Grandes Jorasses.
Legendárni lezci špár v novej ceste, ktorú otvorili na juhu Švajčiarska v r. 2021.
Legendary crack climbers opening a new crack route in the southern of Switzerland in 2021.
Seb Bouin sa pokúša otvoriť novú cestu v previsnutej jaskyni vo francúzskom Verdone – vyzerá to na najťažšiu cestu všetkých čias.
Seb Bouin attempts to open a new route in an overhanging cave in Verdon, France – it looks like the most challenging route of all time.
Aké to je – byť synom najvýznamnejšieho horolezca všetkých čias?
What is it like to be the son of the greatest climber ever?

21.15 Projekcia súťažných filmov Blok 10

9.15 p.m. Screening of Competition Films – Part 10

Voľný prelez Eternal Flame, 900 m cesty na Nameless Tower v pakistanskom Karakorame.
Free climb of Eternal Flame, a 900m route on Nameless Tower in Karakoram, Pakistan.
Óda na dobrodružstvo a priateľstvo v podaní majsterky sveta v lezení Liv Sansozovej a paraglajdistu Zeba Rocheho v jordánskom Wadi Rum.
An ode to adventure and friendship performed by world champion climber Liv Sansoz and para-climber Zeb Roche in Wadi Rum, Jordan.
Začiatkom 70. rokov sa skupinka profesionálnych alpinistov začala špecializovať na úplne novú lezeckú disciplínu: lezenie v ľade.
In the early 1970s, a group of professional mountaineers began to specialize in a completely new climbing discipline: ice climbing.

14. 10. 2023 – sobota

October 14, 2023 – Saturday

18.15 Projekcia súťažných filmov Blok 13, 14

6.15 p.m. Screening of Competition Films – Part 13, 14

Sedemdesiatnik Gustáv Stibrányi na elektrobicykli naprieč Amerikou – prvý na svete!
Gustáv Stibrányi, 70 years old, rides an electric bicycle across America – a world first!
Traja francúzski horolezci a ich túžba otvoriť novú cestu v legendárnej južnej stene Nuptse.
Three French climbers and their desire to open a new route in the legendary South Face of Nuptse.
Portrét horolezkyne Caro North v ľadových výšinách Švajčiarska.
Portrait of a mountaineer Caro North in the icy heights of Switzerland.
Švajčiarsky horolezec Dani Arnold s partiou kamarátov hľadá na Islande, v krajine severských obrov, ľad vhodný na lezenie.
Swiss mountaineer Dani Arnold and a group of friends search for ice suitable for climbing in Iceland, the land of the Nordic giants.

21.15 Projekcia súťažných filmov Blok 15

9.15 p.m. Screening of Competition Films – Part 15

Nové zimné cesty vznikali aj v podivuhodnej sezóne 2021/22, špičkoví lezci to nevzdali a robili prvovýstupy na výnimočných skalách.
New winter routes were also created in the wondrous season of 2021/22; top climbers did not give up and made their first ascents on exceptional rocks.
Legendárny žulový monolit Gendarme des Cosmiques má od vlani novú, tretiu lezeckú cestu.
The legendary granite monolith Gendarme des Cosmiques has a new third climbing route since last year.
Portrét netypického muža, ikonického francúzskeho horolezca Patricka Edlingera.
A portrait of an atypical man, the iconic French mountaineer Patrick Edlinger.
Rôzne podoby freeridového lyžovania a vtipná honba za bavorskou bielou klobásou.
Different forms of freeride skiing and a funny chase for Bavarian white sausage.

15. 10. 2023 – nedeľa

October 15, 2023 – Sunday

17.15 Projekcia ocenených filmov

5.15 p.m. Screening of Award-Winning Films