Preskočiť na obsah
mfhf, topografia, background

Veľká zasadačka MsÚ Poprad

11. 10. 2023 – streda

October 11, 2023 – Wednesday

18.00 Slávnostné otvorenie festivalu / 

6 p.m. Official Opening Ceremony

Projekcia súťažných filmov Blok 1 /

Screening of Competition Films – Part 1

Západné pobrežie Grónska, dvaja bigwalloví lezci pri pokuse o otvorenie prvej zimnej lezeckej cesty a skalný mužík Inuitov, ktorý im ukazuje správny smer.

On the west coast of Greenland, two bigwall climbers are attempting to open the first winter route, and an Inuit rock man is pointing them in the right direction.
Rozprávkový portrét profesionálnej snoubordistky Klaudie Medlovej.
A fabulous portrait of professional snowboarder Klaudia Medlova.
Dokumentárny portrét Martina Maličkého.
A documentary portrait of Martin Maličký.
Paraglajdingový padák v Himalájach a pokus o prekonanie svetového výškového rekordu.
Paragliding in the Himalayas and an attempt to break the world altitude record.
Tradičná kultúra kaukazského regiónu Svaneti očami freeridových lyžiarov.
The traditional culture of the Caucasian region of Svaneti through the eyes of freeride skiers.

21.00 Projekcia súťažných filmov Blok 2 /

9 p.m. Screening of Competition Films – Part 2

Má lezenie silu meniť životy? To sa Andrew Bisharat pokúša zistiť pri návšteve Západného brehu Jordánu.
Does climbing have the power to change lives? That’s what Andrew Bisharat tries to find out on a visit to the West Bank.
Polstoročie extrémnych lyžiarskych zjazdov v La Verte očami Viviana Brucheza.
Half a century of extreme ski descents in La Verte through the eyes of Vivian Bruchez.
Odvážna Karina a jej pokus vystúpiť na K2 napriek radám lekárov i príbuzných.
The courageous Karina and her attempt to climb K2 against the advice of doctors and relatives.

Portrét druhého najúspešnejšieho českého lezca – Martina Stráníka.

A portrait of the second most successful Czech climber – Martin Stráník.

12. 10. 2023 – štvrtok

October 12, 2023 – Thursday

09.00 Repríza súťažných filmov Blok 1 /
9 a.m. Repeat Screening of Competitive Films – Part 1

12.00 Repríza súťažných filmov Blok 2 /

12 a.m. Repeat Screening of Competitive Films – Part 2

15.00 Projekcia súťažných filmov Blok 3

  3 p.m. Screening of Competition Films – Part 3

Dobrodružný cestopis o ceste štyroch kamarátov cez talianske Dolomity.
An adventure journey of four friends through the Italian Dolomites.
Cesta za snom – za jedinú sezónu vyliezť na všetkých 82 alpských štítov s nadmorskou výškou nad 4 000 metrov.
A journey to the dream – to climb all 82 Alpine peaks at an altitude above 4,000 meters in a single season.
Prechod Grónska je príbehom o vytrvalosti a boji s extrémnymi podmienkami a vyčerpaním.
Crossing Greenland is a story of perseverance and struggle against extreme conditions and exhaustion.
Portrét majsterky sveta vo freeride očami jej babičky.
A portrait of a freeride world champion through the eyes of her grandmother.

18.00 Vanessa O’Brien – multimediálna prezentácia a beseda

6 p.m. Vanessa 0’Brein – multimedia presentation and discussion

18.00 Projekcia súťažných filmov Blok 4

6 p.m. Screening of Competition Films – Part 4

Partia lezcov sa preplaví 450 km, aby na 800-metrovej stene, trčiacej zo Severného ľadového oceánu, premenila sen o bigwallovom výstupe na skutočnosť.
A group of climbers sails 450 km to turn the dream of a bigwall climb into reality on an 800-metre wall sticking out of the Arctic Ocean.
Pokus troch Francúzov o voľné prelezenie a prvý zimný výstup cesty Directissime Walker v severnej stene Grandes Jorasses.
An attempt by three Frenchmen to free climb and the first winter ascent of the Directissime Walker route, North Face of the Grandes Jorasses.
Legendárni lezci špár v novej ceste, ktorú otvorili na juhu Švajčiarska v r. 2021.
Legendary crack climbers opening a new crack route in the southern of Switzerland in 2021.

21.00 Projekcia súťažných filmov Blok 5

9 p.m. Screening of Competition Films – Part 5

Divoké pereje rieky Colorado odhaľujú dávnu históriu Zeme a otvárajú spomienky na človeka, ktorý v mnohých zasial vášeň pre tajomstvá veľkých riek.
The wild rapids of the Colorado River reveal Earth’s ancient history and open memories of a man who planted in many a passion for the mysteries of great rivers.
Staňte sa svedkami jazzového muzicírovania180 m nad zemou a vylezenia najklasickejšej trhliny v púšti.
Witness jazz music 180 meters above the ground and witness the most classic crack in the desert.
Surový a intímny pohľad na freeriderov, ktorí posúvajú hranice na najdrsnejších aljašských skalných stenách.
A raw, intimate look at free-riders pushing the limits on Alaska’s roughest rock faces.
Spieva operu, žije v jaskyni a lezie bouldrové problémy naboso – portrét podivného Francúza.
He sings opera, lives in a cave, and climbs boulder problems barefoot – a portrait of a strange Frenchman.

13. 10. 2023 – piatok

October 13, 2023 – Friday

09.00 Projekcia súťažných filmov Blok 6

9 a.m. Screening of Competition Films – Part 6

 

Východ Slovenska zo sedla bicykla v sychravom počasí.
East of Slovakia from the saddle of a bicycle in chilly weather.
Česká výprava a jej pokus o prvovýstup v západnej stene Mašerbrumu.
Czech expedition and its first ascent attempt on the West Face of Masherbrum.
Zdravotne postihnutý lyžiar posúva svoje hranice a chce zlyžovať šesťtisícovku v Čile.
A disabled skier pushes his limits and wants to ski down a six-thousand metre peak in Chile.
Prechod na lyžiach cez hornaté Tirolsko, partia freeridových lyžiarov prejde 520 km a 43 000 výškových metrov.
Cross-country skiing through the mountainous Tyrol, a bunch of freeride skiers cover 520 km and 43,000 vertical meters

12.00 Projekcia súťažných filmov Blok 7

12 a.m. Screening of Competition Films – Part 7

Slovensko-česká expedícia z roku 2014 mala za cieľ zdolať a zlyžovať Dhaulágirí. Zmenila sa však na záchrannú akciu s tragickým koncom.
The Slovak-Czech expedition from 2014 had the goal to climb and ski Dhaulagiri. However, it turned into a rescue operation with a tragic end.
Horizontálne bigwallové dobrodružstvo na najdlhšom špárovom výstupe všetkých čias.
A horizontal bigwall adventure on the longest crack climb of all time.
Horolezec Marc Batard sa vo veku 70 rokov sa rozhodol vrátiť na Everest.
Mountaineer Marc Batard decided to return to Everest at the age of 70.
15.00 Projekcia súťažných filmov Blok 8
3 p.m. Screening of Competition Films – Part 8
Prvé voľné prelezenie jednej z najťažších ciest na Aljaške, v obrovskej stene najvyššieho vrchu Severnej Ameriky.
The first free ascent of one of the most challenging routes in Alaska, in the massive face of the highest mountain in North America.
Dvaja dobrodružní freerideri pri hľadaní prašanu zablúdili s lyžami až do Afriky.
Two adventurous free-riders lost their skis in search of powder all the way to Africa.
Horský vodca a jeho dcéra premýšľajú o živote v horách a spomínajú na tých, ktorí odišli príliš skoro.
A mountain guide and his daughter reflect on life in the mountains and remember those who left too soon.

18.00 Andrzej Bargiel – Sunt Leones – multimediálna prezentácia a beseda 

6 p.m. Andrzej Bargiel – Sunt Leone – multimedia presentation and discussion

 Projekcia súťažných filmov Blok 9

  6 p.m. Screening of Competition Films – Part 9

Seb Bouin sa pokúša otvoriť novú cestu v previsnutej jaskyni vo francúzskom Verdone – vyzerá to na najťažšiu cestu všetkých čias.
Seb Bouin attempts to open a new route in an overhanging cave in Verdon, France – it looks like the most challenging route of all time.
Aké to je – byť synom najvýznamnejšieho horolezca všetkých čias?
What is it like to be the son of the greatest climber ever?

21.00 Projekcia súťažných filmov Blok 10

9 p.m. Screening of Competition Films – Part 10

Voľný prelez Eternal Flame, 900 m cesty na Nameless Tower v pakistanskom Karakorame.
Free climb of Eternal Flame, a 900m route on Nameless Tower in Karakoram, Pakistan.
Óda na dobrodružstvo a priateľstvo v podaní majsterky sveta v lezení Liv Sansozovej a paraglajdistu Zeba Rocheho v jordánskom Wadi Rum.
An ode to adventure and friendship performed by world champion climber Liv Sansoz and para-climber Zeb Roche in Wadi Rum, Jordan.
Začiatkom 70. rokov sa skupinka profesionálnych alpinistov začala špecializovať na úplne novú lezeckú disciplínu: lezenie v ľade.
In the early 1970s, a group of professional mountaineers began to specialize in a completely new climbing discipline: ice climbing.

14. 10. 2023 – sobota

October 14, 2023 – Saturday

09.00 Projekcia súťažných filmov Blok 11

9 a.m. Screening of Competition Films – Part 11

Pyreneje, horské bicykle a traja kamaráti. Aj v cykloalpinizme sa dá siahnuť k svojim limitom.
The Pyrenees, mountain bikes, and three friends. Even in cycloalpinism, you can reach your limits.
Šesť hlavných vrcholov v dolomitskej skupine Pale di San Martino za jeden deň.
Six major peaks in the Dolomite Pale di San Martino group in one day.
Príbehy poľských priekopníčok polárneho výskumu v Arktíde a Antarktíde.
Stories of Polish women pioneers of polar exploration in the Arctic and Antarctic.

12.00 Projekcia súťažných filmov Blok 12

12 a.m. Screening of Competition Films – Part 12

Lezenie ako motív k objaveniu vlastných možností.
Climbing as a motif for the discovery of one’s own potential.
Sedemdesiatnik a jeho účasť na náročných UTMB pretekoch.
In his seventies participating in a tough UTMB race.
Pozoruhodná návšteva americkej lezkyne Anny Hazelnuttovej vo Veľkej Británii, kde lezie s Tomom Randallom.
A remarkable visit to the UK by American climber Anna Hazelnutt, climbing with Tom Randall.
Z Iránu do Turecka a Nepálu. Od tiesnivej horúčavy džungle až po najvyššie vrcholy sveta v rýchlom tempe.
From Iran to Turkey and Nepal. From the oppressive heat of the jungle to the world’s highest peaks at a fast pace.

15.00 Projekcia súťažných filmov Blok 13

3 p.m. Screening of Competition Films – Part 13

Sedemdesiatnik Gustáv Stibrányi na elektrobicykli naprieč Amerikou – prvý na svete!
Gustáv Stibrányi, 70 years old, rides an electric bicycle across America – a world first!
Traja francúzski horolezci a ich túžba otvoriť novú cestu v legendárnej južnej stene Nuptse.
Three French climbers and their desire to open a new route in the legendary South Face of Nuptse.
Portrét horolezkyne Caro North v ľadových výšinách Švajčiarska.
Portrait of a mountaineer Caro North in the icy heights of Switzerland.

18.00 

6 p.m. 

Nives Meroi, Romano Benet  – Annapurna – multimediálna prezentácia / multimedia presentation

Peter Hámor – Himalájske dobrudružstvo 2023 – multimediálna prezentácia / multimedia presentation

Nives Meroi, Romano Benet, Peter Hámor, Bojan Jan 
– beseda s hosťami festivalu / discussion with the festival guests

18.00 Projekcia súťažných filmov Blok 14

6 p.m. Screening of Competition Films – Part 14

Švajčiarsky horolezec Dani Arnold s partiou kamarátov hľadá na Islande, v krajine severských obrov, ľad vhodný na lezenie.
Swiss mountaineer Dani Arnold and a group of friends search for ice suitable for climbing in Iceland, the land of the Nordic giants.

21.00 Projekcia súťažných filmov Blok 15

9 p.m. Screening of Competition Films – Part 15

Nové zimné cesty vznikali aj v podivuhodnej sezóne 2021/22, špičkoví lezci to nevzdali a robili prvovýstupy na výnimočných skalách.
New winter routes were also created in the wondrous season of 2021/22; top climbers did not give up and made their first ascents on exceptional rocks.
Legendárny žulový monolit Gendarme des Cosmiques má od vlani novú, tretiu lezeckú cestu.
The legendary granite monolith Gendarme des Cosmiques has a new third climbing route since last year.
Portrét netypického muža, ikonického francúzskeho horolezca Patricka Edlingera.
A portrait of an atypical man, the iconic French mountaineer Patrick Edlinger.
Rôzne podoby freeridového lyžovania a vtipná honba za bavorskou bielou klobásou.
Different forms of freeride skiing and a funny chase for Bavarian white sausage.

15. 10. 2023 – nedeľa

October 15, 2023 – Sunday

09.00 Projekcia súťažných filmov Blok 16

9 a.m. Screening of Competition Films – Part 16

Čaro nenápadného územia vo východnej časti Slovenska, skutočného prírodného raja.
The charm of an inconspicuous area in the eastern part of Slovakia, a real natural paradise.
Paródia na honosný svet umeleckej kritiky, skúmaný cez srdcervúce lyžiarske scény.
A parody of the flashy world of art criticism explored through heartbreaking ski scenes.
Povedia dvaja lezci pravdu o ceste na vrchol Veľkého trolla, keď im búrka, vyčerpanie a sneh bránili dôjsť na vrchol?
Will two climbers tell the truth about their journey to the summit of the Great Troll when storms, exhaustion, and snow prevented them from reaching the summit?
Aj fotka od otca môže byť inšpiráciou na dobrodružnú cestu za najlepšou kávou a najlepšími MTB traťami.
Even a photo from dad can inspire an adventurous journey in search of the best coffee and MTB trails.
Snaha o prepojenie dvoch hlavných vetiev jaskynného komplexu v masíve Vercors ukazuje nadšenie speleológov a ich potrebou objavovať.
The effort to link the two main branches of the cave complex in the Vercors massif shows the cavers‘ enthusiasm and need for discovery.
Surfer na vlne, snoubordista na vrchole a hudobník na pódiu – aj také je kreatívne vyjadrenie vzťahu medzi priestorom a časom, vedou a umením.
A surfer on a wave, a snowboarder on a peak, and a musician on a stage – this is also a creative expression of the relationship between space and time, science and art.
13.00 Projekcia nesúťažného filmu
1 p.m. Screening of Non-Competitive Film
Legendárny príbeh Tima Macartneyho-Snapea, prvého človeka, ktorý vlastnými silami dokázal vystúpiť od hladiny mora na vrchol Everestu.
The legendary story of Tim Macartney-Snape who became the first person to walk and climb from sea level to the top of Mount Everest.

17.00 Vyhlásenie výsledkov festivalovej súťaže

5 p.m. Award Ceremony of the Festival Competition

Projekcia ocenených filmov
Screening of Award-Winning Films