Shpodeenská jedenástka

Shpodeenská jedenástka

THE  11  OF  SHPODEEN

 

Rež.: M. Breto, P. Roses                                                 

Španielsko / Spain, 2022, 52ˈ

Putovianie odľahlou, cudzincami zriedka navštevovanou oblasťou pakistanského Pamíru po závratných chodníkoch vytesaných do skaly, ktoré si miestni po stáročia budovali, aby sa dostali na vysokohorské pasienky. Cesta do starodávnej kultúry a spoločnosti, kde dominuje sebestačnosť a spolupatričnosť.


Exploration of a remote area of the Pakistani Pamirs, rarely traveled by foreigners, walking along vertiginous paths carved into the rock that locals have built over the centuries to access high-altitude pastures. A journey to an ancient culture and society dominated by self-sufficiency and companionship.