Skala a cesta

Skala a cesta

ROCK’N’ROAD

 

Rež.: J. Schmoll                                              

Švajčiarsko / Switzerland, 2021, 26ˈ

Počas lockdownu pre COVID-19 sa profesionálne horolezkyne Ines Papertová a Caro Northová vydávajú na bicykloch na mesačnú cestu po Švajčiarsku s cieľom liezť na najznámejšie steny krajiny.


During the COVID-19 lock-down, pro alpinist Ines Papert and Caro North embark on a journey across Switzerland with their bikes for a month to climb the most iconic walls of the country.