Štítová stena

Štítová stena

THE  HEAD  WALL

 

Rež.: R. Hatiar                                                            

Slovensko / Slovakia, 2022, 31ˈ

Východná stena Mlynárika patrí k tatranským dominantám. Výrazný profil v tvare luku zvýrazňuje jej previsnutosť a kompaktnosť. Nekompromisnú líniu stredom najstrmšej časti steny, direttissimu zo 70. rokov, zatiaľ nikto nepreliezol celú. Teraz sa ju rozhodla zdolať známa slovenská horolezecká dvojica Krasňanský – Krištoffy.


On the east face of Mlynárik lies a dominant wall of the Tatras. A distinct profile in the shape of a bow underlines its overhanging and compact character. Direttissima, the uncompromising line in the middle of the steepest part of the wall from the 70’s, has not yet been fully repeated. Now the Slovak climbing duo of Krasňanský – Krištoffy have decided to tackle it.