Teória pádu

Teória pádu

FALL  THEORY

 

Rež.: A. Lee                              

Spojené kráľovstvo / United Kingdom, 2021, 44ˈ

Franca Cooksona mnohí považujú za odvážlivca pre jeho bizarné lezecké cesty. Má však aj veľa fanúšikov, vrátane mladého Toma Pearcea, ktorý sa ho vo veku 15 rokov snaží napodobniť a opakuje niektoré z jeho najznámejších ciest, zatiaľ čo Cookson sa púšťa do cesty, ktorá, zdá sa, prekračuje všetky stanovené hranice, vrátane jeho vlastných.


Franco Cookson has been seen by many as a daredevil for his outlandish routes. But he also has many fans, including young Tom Pearce, who at the age of 15 is trying to emulate him by repeating some of his best-known routes, while Cookson himself tackles a route that seems to break all the established boundaries, including his own.