Tieň Čamlangu

Tieň Čamlangu

CHAMLANG´S  SHADOW

 

Rež.: J.  Chenal, B. Védrines, Ch. Dubouloz                    

Francúzsko / France, 2022, 25ˈ

Severná stena Čamlangu (7 200 m) je jednou z posledných veľkých nezdolaných stien Himalájí. Benjamin Védrines oslovil na prvovýstup Charlesa Dubouloza. Naviaty sneh, bivaky v stene, dĺžky mixu aj vertikálneho ľadu… Tento film nás ponorí do toho najlepšieho, čo sa deje v Himalájach v 21. storočí!


The north face of Chamlang (7200m) is one of the last great unclimbed faces of the Himalayas. Benjamin Védrines and Charles Dubouloz partner for a first ascent. Spindrifts, suspended bivouacs, lengths of mixed and vertical ice… This film immerses us in the best of what is being done in the Himalayas in the 21st century!