Ukončenie festivalu 2015

Ukončenie festivalu 2015

Poprad (18. 10. 2015) – Film poľského režiséra Pawla Wysiczanského s názvom Jurek si z 23. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF) v Poprade odnáša najcennejšiu trofej – Grand Prix. Rozhodla o tom trojčlenná medzinárodná porota. Udelila aj ďalších päť cien a päť čestných uznaní.

„Videli sme kolekciu vynikajúcich filmov, nebolo jednoduché vybrať z nich ten najlepší. Víťazný film je však výborný aj po formálnej, filmárskej, stránke, ale zahŕňa v sebe aj ďalšie línie. Nielen portrét výnimočného himalájistu Jerzyho Kukuczku, ale je aj portrétom doby, ukazuje spoločensko-politické súvislosti poľskej spoločnosti,“ uviedol zástupca Slovenska v medzinárodnej porote Jakub Zipser. Aj jeho kolegovia z poroty potvrdili, že o režisérovi víťazného filmu budeme ešte počuť. „Je to len jeho druhý film, režisér nie je ani horolezec, ani nadšenec horských športov a predsa sa mu poradilo urobiť strhujúci dokument o výnimočnom  človeku,“ spresnil porotca Krzysztof Kokoryn.

Cenu poroty za výnimočné umelecké vyrozprávanie príbehu o túžbe zamilovanej dvojice zdolávať nové lezecké a životné cesty získal taliansky film Nini. Cenu za najzábavnejší prístup k vážnemu bigwallovému lezeniu si z Popradu odnáša režisér z Francúzska Evrard Wendenbaum za film Čínske džemovanie. Porota ocenila aj slovenský dokument Suri režiséra Pavla Barabáša, americký film Povstanie v doline, a francúzsky projekt Hľadanie inšpirácie. Čestné uznanie sa ušlo tiež piatim filmom (Bez skaly z Veľkej Británie, Znovuzrodenie Jeffa Lowea amerického režiséra Jima Aikmana, španielskemu titulu Panaroma, slovenskému Divoké Slovensko, pakistansko-americkému filmu K2 a neviditeľní pešiaci). „Som rada, že slovenské filmy sa v kolekcii 53 súťažných snímok nestratili. Našu horskú kinematografiu zastupovalo deväť súťažných titulov. To, že dva z nich porotu zaujali, o niečom svedčí,“ uviedla riaditeľka MFHF Mária Hámorová. Divácku cenu získal americký film   Povstanie v doline. „Mimoriadne vtipný a výnimočný film  o prekračovaní hraníc a pravidiel v lezeckej kultúre, dobrý výber,“ uviedol poľský porotca Krzysztof Kokoryn.

Medzinárodný festival horských filmov v Poprade predstavil za päť dní 53 súťažných snímok z 15 krajín sveta, v rámci sprievodného programu si na pretekoch Slovenského pohára v boulderingu zaliezlo 50 športových lezcov, pre divákov pripravil aj tri fotografické výstavy.

Slávnostným vyhlásením výsledkov a premietaním výberu z víťazných filmov sa 23. MFHF v Poprade skončil.


Jurek, a movie made by Polish director Pawol Wysiczansky was awarded the most valued price of the XXIIIth International Festival of Mountain Films, (IMFM) – the Grand Prix. Such was the decision of the three-member international jury. Five more awards and five Honorable Mentions were distributed among the best works of the festival’s film selection.
“We could see a collection of excellent films. It was an exacting task to choose the best one. The winning film is exquisite in the formal, cinematographic, and many other aspects. It is not only a portrait of a remarkable Himalayan climber Jerzy Kukuczka but also a picture of one era reflecting social and political context of the Polish society,” said the representative of Slovakia in the international jury of the festival, Jakub Zipser. His expectations of hearing more about the director in the future were shared among the jurors. “Being only his second production, and taking into account the fact that the director is neither a mountain climber nor a mountain sports enthusiast, the work was undeniably an exciting celebration of an extraordinary person,” said another member of the jury, Krzysztof Kokoryn.
The Jury Award was given to the film Nini for unique artistic narration of the desire of a couple in love to accomplish new routes and navigate through their life. The Prize for the most amusing approach to serious big wall climbing was given to the movie China Jam by French director Evrard Wendenbaum. The jury also awarded Slovak documentary Suri by Pavol Barabáš, American film Valley Uprising and French film Quest for Inspiration. Five films were awarded the Honorable Mention – Stone Free from the United Kingdom, Jeff Lowe’s Metanoia directed by American director Jim Aiman, Panaroma from Spain, domestic film Wild Slovakia and the Pakistani-American film K2 and the Invisible Footmen. “I am happy that Slovak films found their rightful place amongst the 53 competitive films. Slovak mountain cinematography was represented by nine works, two of which received jury’s attention, that is quite indicative,” said IFMF director Mária Hámorová. The Audience Award was given to American film Valley Uprising. “Amusing and remarkable film about challenging the limits and the rules in climbing culture, a good choice,” said Krzysztof Kokoryn, Polish juror.
International Festival of Mountain Films Poprad offered 53 competitive films from 15 countries and side events including Slovak Cup in bouldering with 50 participants and three photography exhibitions.
The Award Ceremony and screening of a selection of awarded films concluded the XXIIIth IFMF in Poprad.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.