Úspešná Rakúska výprava

Úspešná Rakúska výprava

A  SUCCESFUL  AUSTRIAN  EXPEDITION

 

Rež.: J. Piga                                                                                                        

Slovensko / Slovakia, 2021, 35ˈ

Cestopisný dokumentárny film z rakúskych Álp. Nájdete tam základné informácie o feratách, tipy na plánovanie nízkonákladových výletov, no hlavne veľa emócií, krásu prírody a piatich kamarátov v ťažkých/krásnych situáciách. Aj keď trasa bola presne naplánovaná, hory mali posledné slovo.


A travel documentary film from the Austrian Alps. You are provided there with basic information about Via Ferrata and tips for trips on a budget, and it is packed with emotions and the beauty of nature, featuring five friends in difficult/beautiful situations. The journey was precisely planned but the mountains had the last word.