Výsledky – Result

Výsledky – Result

XXX. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad
30th International Festival of the Mountain Films, Poprad

Porota v zložení: Gabriela Rečková (Slovenská republika), Martina Grmolenská (Česká republika) a Barbara Jendrzejczyk (Poľsko) si od 12. do 14. októbra 2022 prezrela 51 súťažných filmov z 15 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:
The International Jury, composed of Gabriela Rečková (Slovak Republic), Martina Grmolenská (Czech republic) a Barbara Jendrzejczyk (Poland) evaluated 51 competitive films from 15 countries between 12th and 14th October 2022. The Jury decided to award the below listed films:

GRAND PRIX

Horský vodca  /  Mountain Guide

Réžia / Director:  Pavol Barabáš           Slovensko / Slovakia,  2022

Za citlivé zobrazenie vnútornej výpovede horských vodcov, ktorých práca je neobvykle fyzicky a psychicky náročná.  S príbehom horských vodcov sa prelína história tejto profesie vo Vysokých Tatrách.  Zmena osobných perspektív sa zaujímavo odráža v oku kamery.
For sensitively portraying the inner testimony of mountain guides whose work is unusually physically and psychologically demanding.  The story of mountain guides is intertwined with the history of this profession in the High Tatras.  Subtle changes in personal perspectives are interestingly reflected in the eye of the camera.

Cena poroty / The Prize of the Jury

Not Alone  /  Nie si v tom sama

Réžia / Director:  Heather Mosher      Kanada / Canada,  2020

Za veľmi silný príbeh, ktorý by sa dal zhrnúť do úvodného motta filmu: „Žijeme v horách, lebo z nich čerpáme energiu. No ako máme žiť, keď nás pripravujú o život?“ Športový výkon sa v tomto filme stane cestou, ako preklopiť osobnú tragédiu do pomoci ostatným.
For a compelling story that could be summed up in the film’s opening motto: „We live in the mountains because we draw energy from them. But how can we live when it takes our lives?“ In this film, the climber’s sports achievement becomes a way of translating personal tragedy for the sake of helping others.

Cena za nadštandardne kreatívny prístup
The Prize for the upscale creative approach

Droga / Cesta / The Way

 Réžia / Director:  Wojtek Kozakiewicz                Poľsko / Poland, 2021

Myšlienka, že cesta nás formuje a učí, a nie je cieľom niečo dobyť, je obalená v čiernobielom šate za prekvapivého použitia autentických zvukov reality. 
The idea that the journey shapes and teaches us and is not a only goal to conquer something is wrapped in black and white with a surprising use of authentic sounds of reality. 

Cena za zobrazenie lezeckého výkonu
The Prize for the depiction of climbing achievement

Štítová stena / The Head Wall

Réžia / Director: Rasťo Hatiar              Slovensko / Slovakia, 2022

Za zaujímavé a komplexné filmové spracovanie skvelého športového výkonu.
For an interesting and complex cinematic depiction of a great sports performance.

Cena za zobrazenie lyžiarskeho výkonu 
The Prize for the depiction of skiing achievement

Doo Sar. A Karakoram Ski Expedition Film
Doo Sar. Film z lyžiarskej expedície v Karakorame

Réžia / Director: Jakub Gzela                       Poľsko / Poland, 2021

Film neukazuje len skvelé športové výkony dvoch hlavných protagonistov, ale kladie dôraz aj na rešpekt nielen k horám, ale aj k miestnym obyvateľom. Použité zábery z dronu nie sú len na efekt, ale sú využité aj na kreatívne zobrazenie hlavných hrdinov. 
The film shows the two main protagonists‘ great sports performances and emphasizes respect not only for the mountains but also for the local citizenry. The drone footage used is not just for dramatic effect but also to creatively portray the main characters.  

Ocenenie zázemia každého výkonu v horách
Award of the background of every performance in the mountains

Mára jde do nebe  /  Mára ide do neba  /  Mara Goes to Heaven

Réžia / Director: Markéta Ekrt Válková                  Česko / Czechia, 2022

Film sa nebráni ani kladným, ani záporným emóciám, ktoré chovanie hlavného hrdinu môže vzbudzovať a ukazuje, že za každým športovým výkonom stojí podporujúca rodina a zázemie priateľov.
To its credit, this film does not shy away from the positive and negative emotions that the main character’s behavior can arouse. Instead, it shows that there is a supportive family and a base of friends behind every sporting performance.

Čestné uznanie / Honorable Mention

Yukon, Un Rêve Blanc
Yukon, biela stena / Yukon, a White Dream

Réžia / Director: Mathieu Le Lay                            Francúzsko / France, 2021

Za tematicky odlišné zobrazenie pokorného prístupu k prírode.
For a thematically different depiction of a humble approach towards nature.


Cena divákov / Audience Choice Award

Horský vodca  /  Mountain Guide

Réžia / Director:  Pavol Barabáš           Slovensko / Slovakia,  2022

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.