VÝSLEDKY – RESULTS

VÝSLEDKY – RESULTS

XXVII. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad

27th International Festival of the Mountain Films, Poprad

 

Porota v zložení: Anton Pacek (Slovenská republika), Piotr Pustelnik (Poľsko), Boris Hlaváček (Česká republika) si od 9. do 12. októbra 2019 prezrela 46 súťažných filmov zo 16 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of Anton Pacek (Slovak Republic), Piotr Pustelnik (Poland) and Boris Hlavacek (Czech republic)  evaluated 46 competitive films from 16  countries from the 9th till 12th of October 2019. The Jury decided to award the below listed films:

 

GRAND PRIX

Dawn Wall / The Dawn Wall

Réžia / Director: Josh Lowell, Peter Mortimer          USA / USA, 2017

Za jedinečné spracovanie symbiózy športového výkonu s ľudským charakterom.

For a uniqe depiction the symbiosis of sport performance with a human character.


Cena poroty / The Prize of the Jury 

Posledná hora / The Last Mountain / Ostatnia góra

Réžia / Director: Dariusz Załuski          Poľsko / Poland,  2018

Za hĺbkovú štúdiu expedičného lezenia.

For an in-depth study of expedition climbing.


Cena za najlepší extrémny film / The Prize for Extreme Film

8000+

Réžia / Director: Christian Schmidt          Francúzsko / France, 2018

Za mimoriadne extrémny výkon jednotlivca.

For particularly extreme individual achievement.


Cena za športový výkon / The Prize for Sport Achievement

 A. O. – V zóne / The A.O. – In the Zone

Réžia / Director: Jochen Schmoll          Nemecko / Germany, 2018

Za mimoriadny športový výkon.

For outstanding sport achievement.


Cena za film s ekologickým zameraním / The Prize for film with Ecology Topic

Zelený Everest / Everest Green

Réžia / Director: Jean-Michel Jorda          Francúzsko / France, 2017

Za poukázanie na problém masovej návštevy hôr.

For highlighting the problem of mass visits of the mountains.


Cena za film s lyžiarskou tematikou / The Prize for a film with Skiing Topic

Temnotou / Through Darkness

Réžia / Director: Melissa Brandner, Manuela Mandl          Nórsko / Norway, 2018 

Za zaujímavé spracovanie lyžovania v nevšedných podmienkach.

For interesting depiction of skiing under unusual conditions.


Čestné uznanie / Honorable Mention

Stále lietam… / Still Flying … /  Jeszcze lecimy…

Réžia / Director: Miroslaw Dembiński          Poľsko / Poland,  2018

Za názornú ukážku toho, že vek nie je prekážkou v dosiahnutí cieľa.

For illustration that age is not an obstacle to achieving the goal.


Čestné uznanie / Honorable Mention

Značkár Stefanik Trail 140  / Trailblazer

Réžia / Director: Viliam Bendík          Slovenská republika / Slovak republic,  2019

Za zobrazenie spojenia rodinného puta so športovým výkonom a dobrovoľníctvom.

For depicting the connection of family bond with sport performance and volunteering.


Cena diváka / Audience Choice

Dawn Wall / The Dawn Wall

Réžia / Director: Josh Lowell, Peter Mortimer          USA / USA, 2017