Vysoká škola trpezlivosti. Betom XIc

Vysoká škola trpezlivosti. Betom XIc

THE KEY IS PATIENCE. BETOM“ XIc

  

Rež.: S. Mitáč

Česko / Czechia, 2022, 15ˈ

Tento príbeh je o mimoriadnej sile, vôli a trpezlivosti. Keď sa Mišo Burian zahryzne do nejakého projektu, nezaujíma ho v tej chvíli žiadna iná cesta. Kadekto by to vzdal, keby v podstate celý rok padal pri jednom borháku. Mišo ale cítil mierny progres, tak vytrval… Film o jednej z najťažších moderných ciest na českom piesku – Betom XIc (fr. 8c).


A story about extraordinary strength, will and patience. When Mišo Burian gets his teeth into a project, no other route is of interest to him at that moment. Anyone would give up if they kept falling at one place throughout a whole year. But Mišo felt slight progress, so he persevered… The film features one of the most difficult modern Czech sandstone roads – „Betom“ XIc (Fr. 8c).