Yukon, biely sen

Yukon, biely sen

YUKON.  A  WHITE  DREAM

 

Rež.: Mathieu Le Lay                                                                                     

Francúzsko / France, 2021, 52ˈ

Fotograf divokej prírody Jérémie Villet cestuje sám cez bielu púšť severnej pologule so svojou pulkou a teleobjektívom a hľadá zvieratá žijúce v mraze. Vydáva sa preskúmať divokú a extrémnu oblasť Yukonu s hlavným cieľom odfotografovať známu horskú kozu.


Wildlife photographer Jérémie Villet travels alone through the white deserts of the northern hemisphere with his pulka and telephoto lens in search of animals living in the cold. He sets out to explore the wild and extreme region of the Yukon, with the main objective of photographing the iconic mountain goat.