Preskočiť na obsah

Do kopcov a späť

To The Hills & Back

Rež.: Mike Quigley

Kanada/Canada, 2022, 45ˈ

Na chate hlboko v divokej prírode skúsený horský vodca a jeho dcéra premýšľajú o živote v horách. V ich rodine sa odovzdáva pochodeň odkazu vodcov a oni diskutujú o príbehoch tých, ktorí už odišli – niektorí priskoro.

At a remote backcountry cabin, a veteran mountain guide and his daughter connect and reflect upon a lifetime in the mountains. A torch is being passed within their family’s legacy of guides and they discuss the history of those that have come and gone, some too soon.

Blok 8

15:00, 13. 10. 2023 – piatok

3:00 p.m., October 13, 2023 – Friday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

19:00, 14. 10. 2023 – sobota

7:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Iskra Kežmarok /

Iskra Cinema Kežmarok