Preskočiť na obsah

Edlinger, sloboda na dosah

Edlinger, Freedom at his Fingertips

Rež.: Nils Martin

Francúzsko/France, 2021, 52ˈ

Čo zostalo desať rokov po tragickej smrti ikonického francúzskeho horolezca Patricka Edlingera z jeho odkazu? Cez životy dnešných horolezcov pokračujúcich v ceste, ktorú vytýčil „blonďák“, a slová jeho bývalých parťákov, uvidíte portrét netypického muža, ktorý pretavil svoj čin do životnej filozofie.
Ten years after his tragic death, what remains of the iconic French climber Patrick Edlinger’s legacy? Through the lives of today’s climbers, who continue the path traced by „the blond man“ and the words of his former companions, the portrait of an atypical man who transformed a feat into a philosophy of life takes shape.

Blok 15

21:00, 15. 10. 2023 – sobota

9:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

21:15, 14. 10. 2023 – sobota

9:15 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Tatran Poprad /

Tatran Cinema Poprad

19:00, 14. 10. 2023 – sobota

7:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Mier Spišská Nová Ves /

Mier Cinema Spišská Nová Ves