Preskočiť na obsah

Mrazivá Directissima na Walkera

Deepfreeze Directissime Walker

Rež.: Yannick Boissenot,

Francúzsko/France, 2023, 27ˈ

V júni 1986 Patrick Gabarrou a Hervé Bouvard otvorili cestu Directissime Walker v severnej stene Grandes Jorasses. Majstrovské dielo v obtiažnosti v 1 200-metrovom bigwalle. Dvadsaťsedem rokov to nikto nepreliezol. Vo februári 2023 sa pokúsili traja francúzski horolezci preliezť cestu voľne a uskutočniť jej prvý zimný výstup.

In June 1986, Patrick Gabarrou and Hervé Bouvard opened the DirectissimeWalker in the Grandes Jorasses north face. A masterpiece of difficulty in a 1200m big wall. Nobody tried it for 27 years. In February 2023, three French mountaineers tried to free-climb it and make the first winter ascent of this route.

Blok 4

18:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

6:00 p.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

19:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

7:00 p.m., October 12, 2023 – Thursday

Kino Mier Spišská Nová Ves /

Cinema Mier Spišská Nová Ves

18:15, 13. 10. 2023 – piatok

6:15 p.m., October 13, 2023 – Friday

Kino Tatran Poprad /

Cinema Tatran Poprad