Preskočiť na obsah

Pod lavínou – Spomienky na Bielu horu

Under the Avalanche – Memories of Dhaulagiri

Rež.: Marek Vician

Slovensko/Slovakia, 2023, 40ˈ

Spomienky členov slovensko-českej expedície na pokus o zdolanie a zlyžovanie Dhaulágirí v roku 2014. Dokument je postavený na autentických záberoch členov expedície a ich súčasných spomienok na celú udalosť. Ako už napovedá názov, napriek obrovskej snahe sa nepodarilo dosiahnuť cieľ expedície a zmenil sa na záchrannú akciu s tragickým koncom.

Memories of the members of the Slovak-Czech expedition team of their 2014 attempt to climb and ski down Dhaulagiri. Based on authentic footage of the expedition participants, the documentary also brings their actual memories of the whole situation. As the title suggests, they failed to reach their goal despite enormous effort, and the expedition turned into a rescue with a tragic ending.

Blok 7

12:00, 13. 10. 2023 – piatok

12:00 a.m., October 13, 2023 – Friday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad