Preskočiť na obsah

Posledný kontinent

The Last Continent

Rež.: Matthias Mayr

Rakúsko/Austria, 2023, 47ˈ

Matthias Haunholder a Matthias Mayr sú dvaja dobrodružní freerideri, ktorí pri hľadaní prašanu preskúmali takmer každý kút sveta. Dosiahli mnoho vrátane prvých zostupov, línií v hlbokom prašane a expedícií na šiestich kontinentoch. Existuje však jeden kontinent, ktorý nikdy nezvažovali na lyžovanie – Afrika.

Matthias Haunholder and Matthias Mayr are two adventurous freeriders who have explored almost every corner of the world in search of powder snow. They’ve accomplished many feats, including first descents, deep powder lines, and expeditions on six continents. However, there is one continent they have they have never considered skiing on – Africa.

Blok 8

15:00, 13. 10. 2023 – piatok

3:00 p.m., October 13, 2023 – Friday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

19:00, 14. 10. 2023 – sobota

7:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Iskra Kežmarok /

Iskra Cinema Kežmarok