Preskočiť na obsah

Simon Messner – alpský život

Simon Messner - The Alpine Life

Rež.: Matteo Pavana

Taliansko/Italy, 2023, 30ˈ

Byť synom najvýznamnejšieho horolezca všetkých čias môže byť náročné a nájsť si vlastnú cestu môže byť ešte náročnejšie. Cesta ku skutočnému ja však bude istotne stáť za to.

Being the son of the greatest alpinist who ever lived could be difficult and finding your way could be even harder. But for sure the journey to find the true self will be worth it.

Blok 9

18:00, 13. 10. 2023 – piatok

6:00 p.m., October 13, 2023 – Friday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

18:15, 13. 10. 2023 – piatok

6:15 p.m., October 13, 2023 – Friday

Kino Tatran Poprad /

Tatran Cinema Poprad

19:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

7:00 p.m., October 12, 2023 – Thursday

Kino Mier Spišská Nová Ves /

Mier Cinema Spišská Nová Ves